دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایایی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایاییرا مشاهده می نمایید
دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایایی|42081886|tr|پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان,پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان


مشخصات فایل
تعداد صفحات2حجم11/582 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی

در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد که شامل 20 سوال در زمينه انگيزش کارکنان است (فهلی، 1378).


روايی و پايايی مقياس انگيزش شغلی لوداهل کیچنر:

در تحقيقی که با حضور 137 نفر پرسنل پرستاری شامل سرپرستار، پرستارها و پرستارهای رسمی و آزمايشی وتکنسين ها در يک بيمارستان عمومی و 70 نفر مهندس در يک لابراتوار توسعه يافته و46 نفر دانشجوی فارغ التحصيل صورت گرفت که ميانگين ها و انحراف معيارها به ترتيب برای سه گروه افراد شرکت کننده در تحقيق عبارتند از پرستارها (37/43و52/6) مهندسان(62/46و83/7) و دانشجويان (6/48و56/9).برآورد پايايی کل تست، از طريق روش تنصيف (دو نيمه کردن تست) محاسبه شده و نتايج برای دانشجويان 89/. ،مهندسین80/. و پرستاران 72/. بدست آمده است. همچنين پايايی پرسشنامه انگيزش شغلی از طريق روش آلفای کرونباخ در پژوهشی که بر روی دبيران شاغل در استان همدان توسط فهلی (1378) 83/. محاسبه شده است."

مطالب دیگر:
📃بررسی نظریه های مختلف در مورد احساس تعلق📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 64 صفحه📃سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن📃بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی📃مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 3📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 77 صفحه📃سبب شناسی و راهبردهای درمانی اختلال اضطراب اجتماعی و مقایسه آن با دیگر سازه ها📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی 56 صفحه📃شرطی سازی ارزشی و بررسی رویکردهای نظری آن📃مقایسه شرطی سازی ارزشی و شرطی سازی پاولفی و بررسی رویکردها و کاربردهای آن📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک 43 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی 46 صفحه📃ویژگی ها و تعیین کننده های خودکارآمدی و مراحل رشد آن📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق حضور ذهن 38 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس 34 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی 39 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای 41 صفحه📃ادراک زیر آستانه ای و بررسی اثرات آن📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس 49 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی 70 صفحه📃بررسی نظریه ها و دیدگاه های مختلف درباره بدن و تصور بدنی📃پرسشنامه کامل هراس اجتماعی با پایایی و روایی و همسانی درونی و اعتبار محتوایی و ضرایب همبستگی📃مقیاس و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word📃شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان